Pliki do pobrania Drukuj
WNIOSKI DO POBRANIA:


Wszystkie Wnioski obowiązujące od dnia 1 lipca 2019r. (pobierz link)

Oświadczenie konto bankowe

Oświadczenie karne

oświadczenie aktywność zawodowa za granicą

oświadczenie- dochód uzyskany

1.Wniosek o uatalenie prawa do świadczenia wychowawczego
1.1Załącznik ZSW-01 o dochodach nieopodatkowanych
1.2Załącznik gos rolne2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
2.1 Załącznik o dochodach nieopodatkowanych
2.2 załącznik gos rolne


3. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka/becikowe
3.1.załącznik-dochody nieopodatkowane
3.2. załącznik gos. rolne
3.3 zaświadczenie lekarskie


4. Zasiłek pielęgnacyjny

5. Świadczenie pielęgnacyjne

6. Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
6.1 Załącznik-dochody nieopodatkowane
6.2. Załącznik-gospodarstwo rolne

7. Świadczenie rodzicielskie

8. Ustawa "Za Życiem"