Karta Dużej Rodziny PDF Drukuj Email

KDR_Logo2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuje, że od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia rozszerzony został katalog osób, uprawnionych do Karty Dużej Rodziny.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Oznacza to, że wszyscy rodzice, wychowujący co najmniej troje dzieci, które aktualnie są już osobami dorosłymi, zyskują prawo do posiadania karty.

Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej (budynek Remizy OSP-Centrum) pokój nr 2. w godzinach pracy ośrodka lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

*Szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiej KDR znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa :

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html