Dotacja z budżetu panstwa na realizację świadczeń rodzinnych, opiekunczych i swiadczen z funduszu alimentacyjnego PDF Drukuj Email

Dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gmina Lipnica Wielka w 2021r. otrzymała środki finansowe w formie dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i świadczeń
z funduszu alimentacyjnego w wysokości 2 222 884, 16 zł. Otrzymane środki przeznaczone są na wypłatę w/w świadczeń.