Najnowsze
Informacje-Stypendium Socjalne PDF Drukuj Email


Wnioski o Stypendium Socjalne należy złożyć do 15 września 2010r.

 

Do wniosku należy dostarczyć:

-wszelkie dochody uzyskane w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku,tj. zaświadczenie z pracy (netto), odcinek z renty, emerytury;

-zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanym lub nie gospodarstwie rolnym za 2010r (pokój nr 9);

-świadczenia z Opieki Społecznej (zasiłki stałe, okresowe itp

-Alimenty, Fundusz Alimentacyjny;

-Oświadczenie o Prowadzeniu Działalności Gospodarczej.

 

 
Wniosek o Zasiłek Rodzinny na nowy okres 2010/2011 PDF Drukuj Email

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011 są przyjmowane: od dnia 1 września   do 30 listopada 2010r.

 

¨  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

¨   W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 października do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

 

Wszystkie osoby uczące się bądź nie, wpisane do składu rodziny
mające 18 lat i więcej
 muszą do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2010/2011  złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o Przychodach za 2009r.

 

Zaświadczenie ze szkół ponadgimnazjalnych (liceum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, policealne studium, itp) należy dostarczyć  do 10 września 2010r.

 

 Rodzice dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne oraz szkołę ponadgimnazjalną muszą złożyć wniosek na rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 do dnia  31.10.2010r.

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 następna > ostatnia >>

Strona 41 z 46