Najnowsze
Dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania OPS w związku z realizacją dodatkowych działań PDF Drukuj Email 

Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski przyznał w 2022 r. Gminie Lipnica Wielka środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 26.848 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych) w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dofinansowanie zadania wynosi: 26.848 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych)

Całkowita wartość zadania wynosi: 33.946 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych)

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

  • projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

 

 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ PDF Drukuj Email
flagagodlorp-1611230921

 

Gmina Lipnica Wielka uzyskała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na wsparcie finansowania zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Okres realizacji zadania: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Całkowity koszt zadania w 2022 r.: 568.910,00

Wartość dofinansowania: 42.401,00

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 44