Najnowsze
OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023 PDF Drukuj Email

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi :
  • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573 ze zm.) albo
  • Orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art.5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program jest realizowany w dwóch formach :

  • Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,
  • Świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej tel. 182634990.

Z uwagi na krótki termin złożenia wniosku przez gminę osoby zainteresowane mogą składać kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej do dnia 9 listopada 2022 roku

Wzór karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 pobierz

Wzór Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM

 

 
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023 PDF Drukuj Email

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu :

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności : o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Szczegółowe informacje o Programie można znaleźć na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023(pobierz link) lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej tel. 182634990

Z uwagi na krótki termin naboru osoby zainteresowane mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej do dnia 9 listopada 2022 roku

Wzór Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 44