Najnowsze
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej PDF Drukuj Email

Dofinansowanie na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał w 2023 r. Gminie Lipnica Wielka środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 149.991 zł (słownie:sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) na realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dofinansowanie zadania wynosi:149.991 zł (słownie:sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych)

Całkowity koszt zadania wynosi:149.991 zł (słownie:sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych)

Celem dofinansowania jest świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.
 
Opieka wytchnieniowa PDF Drukuj Email

Dofinansowanie na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.


Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał w 2023r.Gminie Lipnica Wielka środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 67.593,66zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 66/100)na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Dofinansowanie zadania wynosi: 67.593,66 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 66/100)

Całkowita wartość zadania wynosi:67.593,66 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 66/100)

Celem dofinansowania jest świadczenie usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 46