Ośrodek Pomocy Społecznej
500 PLUS-NOWY OKRES ZASIŁKOWY PDF Drukuj Email

Logotyp_500plus_2017
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuje, że okres
świadczeniowy 2019/2021 dla osób pobierających świadczenie wychowawcze (500+) trwa do 31.05.2021 r.

Wnioski (wzór wniosku) w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający od 01-06-2021r. do 31-05-2022r.) będą przyjmowane:

drogą elektroniczną od 01-02-2021r. do 31-03-2021r. za pośrednictwem:

- bankowości elektronicznej

- profilu zaufanego ePUAP

- profilu zaufanego PUE ZUS

- ministerialnego portalu

drogą papierowąod 01-04-2021r.


UWAGA !!!

W przypadku osoby aktywnej/przebywającej za granicą obowiązkowo należy uzupełnić poniższe oświadczenie.

Oświadczenie aktywność zawodowa UE

Oświadczenie dotyczące "Powiązania Transgranicznego" pomiędzy Polską a Wielką Brytanią ( dot. obywateli polskich)

Oświadczenie dotyczące "Powiązania Transgranicznego" pomiędzy Polską a Wielką Brytanią (dot. obywateli brytyjskich)

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii COVID-19 oraz w związku z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych, Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej zachęca wnioskodawców do składania wniosków wraz z załącznikami drogą elektroniczną - taka forma nie wymaga wizyty w urzędzie


We wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) prosimy o podanie aktualnego adresu e-mail, gdyż na ten adres będzie wysyłana informacja o przyznaniu świadczenia – przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji.


Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
 • z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
 • z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
 • z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia ,
 • z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.