Menu
A+ A A-

Zamówienia publiczne (przetargi) w 2019 roku

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (PRZETARGI) W 2019 ROKU
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
Zamówienie publiczne pn. Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka - II postępowanie
11.12.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
11.12.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11.12.2019 Wzór umowy
11.12.2019 Załączniki do SIWZ
11.12.2019 r. Dokumentacja fotograficzna
16.12.2019 r. Modyfikacja treśći Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
16.12.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
19.12.2019 r. Informacja
27.12.2019 r. Unieważnienie postępowania

Zamówienie publiczne pn. Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskownika w 2020 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gm. Lipnica Wielka
26.11.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
26.11.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.11.2019 Wzór umowy
26.11.2019 Załaczniki do Siwz w wersji edytowalnej
26.11.2019 Dokumentacja fotograficzna
03.12.2019 r. Zmiana treści SIWZ
03.12.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
06.12.2019 r. Wyjaśnienia treści siwz
10.12.2019 r. Informacja z otwarcia ofert
10.12.2019 Informacja o unieważnieniu postępowania

Zamówienie publiczne pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021
18.10.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
18.10.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
18.10.2019 r. Wzór umowy
18.10.2019 r. Załączniki do siwz w wersji edytowalnej
18.10.2019 r. Wykaz dróg i mapki- załacznik nr 2 do siwz
25.10.2019 r. Wyjaśnienia do SIWZ
28.10.2019 r. Informacja z otwarcia ofert
12.11.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
27.11.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaZamówienie publiczne pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2020 roku – II postępowanie
15.10.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
15.10.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
15.10.2019 r. Opis Przedmiotu zamówienia- załącznik nr 2 do siwz
15.10.2019 r. Wzór umowy z załącznikami
15.10.2019 r. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Uwaga: zmiana treści siwz
21.10.2019 r. Zmiana treści SIWZ
21.10.2019 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05.11.2019 r. Informacja z otwarcia ofert
29.11.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty
23.12.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Zamówienie Publiczne pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2020 roku
26.09.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
26.09.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.09.2019 r. Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 2 do siwz
26.09.2019 r. Wzór umowy wraz z załącznikami
26.09.2019 r. Załączniki w wersji edytowalnej - formularz oferty, ośwadczenia
26.09.2019 r. Załączniki w wersji edytowalnej dot. grupy kapitałowej
07.10.2019 r. Informacja
11.10.2019 r. Unieważnienie postępowaniaZamówienie publiczne: „Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych oraz punktu odpoczynku z wieżą widokową i wiatą na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części- II postępowanie”
 12.09.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
12.09.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.09.2019 r. Wzór umowy
12.09.2019 r. Załączniki w wersji edytowlnej
12.09.2019 Dokumentacja techniczna dla części 1
12.09.2019 r. Dokumentacja techniczna dla części 2
20.09.2019 r. Wyjaśnienia do SIWZ
27.09.2019 r. Informacja z otwarcia ofert
03.10.2019 r. Unieważnienie postępowania dot. części nr 1
24.10.2019 r. Informacja o wykluczeniu oraz o unieważnieniu postępowania


Zamówienie publiczne: Remont dróg gminnych publicznych na terenie gm. Lipnica Wielka
w roku 2019 z podziałem na części
09.09.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
09.09.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
09.09.2019 r. Wzór umowy
09.09.2019 r. Załaczniki do SIWZ w wersji edytowalnej
09.09.2019 r. Dokumentacja techniczna dla Części nr 1
09.09.2019 r. Dokumentacja Techniczna dla Cześci nr 2
24.09.2019 r. Informacja z otwarcia ofert
27.09.2019 r. Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02.10.2019 r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamówienie publiczne: „Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych oraz punktu odpoczynku z wieżą widokową i wiatą na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części”

26.08.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
26.08.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.08.2019 r. Wzór umowy
26.08.2019 r. Załączniki do SIWZ wersja edytowalna

26.08.2019 r. Dokumentacja techniczna dla części 1 (w tym STWIORB, przedmiar)
26.08.2019 r. Dokumentacja techniczna dla części 2 (w tym STWIORB, przedmiar)
10.09.2019 r. Informacja z otwarcia ofert
10.09.2019 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
12.09.2019r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- unieważnieniu postępowania

Zamówienie publiczne: Wykonanie przebudowy i remontów dróg gminnych i rolniczych na terenie gm. Lipnica Wielka w roku 2019 z podziałem na części.
26.06.2019 r. Ogłoszenie o zamówieniu
26.06.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
26.06.2019 r. Wzór umowy
26.06.2019 r. Załączniki do siwz w wersji edytowalnej
26.06.2019 r. Przedmiary
26.06.2019 r. STWiORB
12.07.2019 r. Informacja z otwarcia ofert
18.07.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.07.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zamówienie publiczne: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części”
13.06.2019 r. - Ogłoszenie o zamówieniu
13.06.2019 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
13.06.2019 r. Wzór umowy
13.06.2019 r. Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna
13.06.2019 r. Dokumentacja techniczna dla części I (
STWIOR,mapy)
przedmiary dla części I
13.06.2019 r. Dokumentacja techniczna dla części II (w tym: przedmiary, STWIOR,mapy)
13.06.2019 r. Dokumentacja techniczna dla częśći III (w tym: przedmiary, STWIOR,mapy)
13.06.2019 r. Zgłoszenia dot. części I zamówienia
01.07.2019 r. Informacja
01.07.2019 r. Unieważnienie postępowania
23.07.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniuZapytanie ofertowe -„Budowa punktu odpoczynku z wieżą widokową w Lipnicy Wielkiej”

06.03.2019 r. Zapytanie ofertowe - specyfikacja
06.03.2019 r. zał. nr 1 Formularz ofertowy oraz Zał nr 2 - wersja edytowlna
06.03.2019 r. Zał nr 3 Wzór umowy
06.03.2019 r.- Załacznik nr 4 dokumentacja techniczna
22.03.2019 r. - Informacja z rostrzygnięcia zapytania ofertowegoRozeznanie cenowe - zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka – dla wsi Kiczory 
Rozeznanie cenowe - specyfikacja
Zał. nr 1 Propozycja cenowa
Zał. nr 1 Propozycja cenowa - wersja edytowalna
Zał. nr 2 informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem