Menu
A+ A A-

Przetargi 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017
Przetarg: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2018 roku
14.12.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
14.12.2017 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
14.12.2017 r. Opis przedmiotu zamówienia
14.12.2017 r. Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert
14.12.2017r.  Dokumenty dot. grupy kapitałowej składane samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po otwarciu ofert;
14.12.2017 r. Dokumenty składane po upływie terminu składnia ofert na wezwanie Zamawiającego
14.12.2017 r. Wzór umowy
22.12.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
29.12.2017 r. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
26.01.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaPrzetarg: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Lipnica Wielka oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka w roku 2018
12.12.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
12.12.2017 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
12.12.2017 r. Załączniki w wersji edytowalnej: formularz oferty, wzory oświadczeń, wzór pełnomocnictwa
12.12.2017 r. Opis przedmiotu zamówienia - zestawienie punktów poboru
14.12.2017 r. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1
18.12.2017 r. Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2
20.12.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
04.01.2018 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
09.02.2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
29.11.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
29.11.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
29.11.2017 r. Załączniki w wersji edytowalnej
29.11.2017 r. Wzór umowy
29.11.2017 r. Opis przedmiotu zamówienia
04.12.2017 r. Modyfikacja treści SIWZ
04.12.2017 r. SIWZ po modyfikacji.
07.12.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
12.12.2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
19.12.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019
08.11.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
08.11.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
08.11.2017 r. Załączniki w wersji edytowalnej
08.11.2017 r. Wzór umowy
08.11.2017 r. Wykaz dróg wraz z mapkami
16.11.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
23.11.2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
15.12.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaPrzetarg: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lipnica Wielka z podziałem na części.
14.09.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
14.09.2017 r. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia
14.09.2017 r. Załączniki w wersji edytowalnej
14.09.2017 r. Wzór umowy
14.09.2017 r. Dokmentacja techniczna - STWiOR - dla wszystkich części
14.09.2017 r. Przedmiary - dla wszystkich części
02.10.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
07.11.2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.11.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
04.12.2017 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 29.11.2017 r.

Przetarg na: Zakup licencji i wdrożenie systemu e-Urząd w ramach projektu e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka
21.08.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
21.08.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
21.08.2017 r. Załączniki składane wraz z ofertą wersja edytowalna
21.08.2017r. Załączniki składana na wezwanie Zamawiającego
21.08.2017 r. Oświadczenie grupa kapitałowa
21.08.2017 r. Wzór umowy
21.08.2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
31.08.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
15.09.2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
28.09.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaPrzetarg pn. Wykonanie przebudowy drogi rolniczej i remont dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka z podziałem na części”

18.08.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
18.08.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
18.08.2017 r. Załączniki wersja edytowalna
18.08.2017 r. Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem dla części 1
18.08.2017 r. Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami dla części 2
18.08.2017 r. Wzór umowy
04.09.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
08.09.2017 r. Zawiadomienie o unieważniewniu w części nr 2
18.09.2017 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. część 1
21.09.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaPrzetarg pn. "BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNEGO – AMFITEATRU WRAZ Z TRYBUNAMI I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZACĄ ORAZ BUDOWĄ INNYCH URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W GMINIE LIPNICA WIELKA

08.08.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
08.08.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
08.08.2017 r. Załącznik nr 8 Wzór umowy
08.08.2017 r. Załączniki od nr 1 do 7 wersja edytowalna
08.08.2017 r. Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa
08.08.2017 r. Załącznik nr 10 przedmiary
28.08.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
29.092017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.10.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Przetarg na: Wykonanie przebudowy drogi rolniczej i drogi gminnej oraz wykonanie placu manewrowo-ćwiczeniowego na terenie gminy Lipnica Wielka
21.07.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu
21.07.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
21.07.2017 r. Załączniki do siwz (wersja edytowalna)
21.07.2017 r. - Przedmiary
21.07.2017 r. Specyfikacja techniczna
21.07.2017 wzór umowy
07.08.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
10.08.2017 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
16.08.2017 Ogłoszenie o udzielniu zamówienia


Przetarg na: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  w Gminie Lipnica Wielka z podziałem na części.
07.07.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
07.07.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
07.07.2017 r. Załączniki do 1- 5
07.07.2017. Przedmiary
07.07.2017 STWIOR
07.07.2017 Harmonogram rzeczowo-finansowy
24.07.2017 Informacja z otwarcia ofert
31.07.2017 Zawiadomienie o unieważnieniu postępownia - wszystkich części
31.07.2017 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/unieważnieniu


Przetarg na: Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Lipnicy Wielkiej
30.06.2017 r. - ogłoszenie o zamówieniu
30.06.2017 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 8 Wzór umowy
Załącznik nr 9
Załącznik nr 9 c.d.
Załącznik nr 10
Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 oświadczenie
Załącznik nr 3 oświadczenie
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Załączniki od nr 5 do nr 7
Dokumenty dotyczące grupy kapitałowej składane w terminie do 3 dni od otwarcia ofert
Załącznik nr 4
10.07.2017 r. Informacja z otwarcia ofert
24.07.2017 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
28.07.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaPrzetarg na „Zakup i dostawę infrastruktury sprzętowej w ramach projektu „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka”
19.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09.06.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
22.05.2017 Informacja z otwarcia ofert

11.0
5.2017 Ogłoszenie o zamówieniu

11.05.2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
11.05.2017 Załącznik nr 1 Wzór umowy
11.05.2017 Załącznik nr 8 Opis przedmiotu Zamówienia
Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert
Załącznik nr 7 Druk oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Oświadczenie
Załącznik nr 6 Zestawienie oferowanego sprzętu
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
Załącznik nr 5
Dokumenty dotyczące grupy kapitałowej składane w terminie do 3 dni od otwarcia ofert
Załącznik nr 4


Przetarg na „Wykonanie modernizacji serwerowni oraz sieci LAN wraz z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka” w trybie Zaprojektuj i Wybuduj w ramach projektu”e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka”

15.05.2017 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08.05.2017 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
31.03.2017 r. Informacja z otwarcia ofert

16.03.2017 r. Ogłoszenie o zamówieniu
16.03.2017 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
16.03.2017 r. Załacznik nr 1 Wzór umowy
16.03.2017 r. Załącznik nr 8 Opis przedmiotu zamówienia
16.03.2017 r. Załącznik nr 9 Program Funkcjonalno-Użytkowy
Dokumenty składane do upływu terminu składania ofert
16.03.2017 r. Załącznik nr 7 Druk Oferty
16.03.2017 r. Załącznik nr 2 Oświadczenie
16.03.2017 r. Załącznik nr 3 Oświadczenie
Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego
16.03.2017 r. Załącznik nr 5
16.03.2017 r. Załącznik nr 6
Dokumenty dotyczące grupy kapitałowej składane w terminie do 3 dni od otwarcia ofert
16.03.2017 r. Załącznik nr 4
Wyjaśnienia do treści SIWZ
1. Wyjaśnienia treści SIWZ-28.03.2017 r.
2. Poprawiony Załącznik nr 8 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia - 28.03.2017 r.

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem