Menu
A+ A A-

Przetargi i zapytania ofertowe rok 2016

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „e-Usługi w Gminie Lipnica Wielka”
Zapytanie ofertowe - zaproszenie do składania ofert
załączniki w wersji edytowalnej do zapytania ofertowego
Protokół z otwarcia ofert w ramach prowadzonego postępowania w drodze zapytania ofertowego
Ogłoszenie o wyborze oferty w drodze zapytania ofertowego

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady z terenu gminy Lipnica Wielka w 2017 roku
30.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
23.12.2016 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
16.12.2016 Informacja z otwarcia ofert

07.12.2016 Ogłoszenie o zamówieniu
07.12.2016 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 9 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 10 Wzór umowy
Dokumenty  składane do upływu terminu składania ofert:
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Dokumenty dotyczące grupy kapitałowej składane
przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po otwarciu ofert
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Dokumenty składane po upływie terminu otwarcia ofert na wezwanie Zamawiającego
Załacznik nr 7
Załacznik nr
8


Zi
mowe
utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania
29.11.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
22.11.2016 r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

16.11.2016 r. Informacja z otwarcia ofert
08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania- ogłoszenie o zamówieniu
08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania - SIWZ
08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania - załącznik nr 1 Sołectwo Murowanica
08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania - załącznik nr 2 Sołectwo Centrum
08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania - załącznik nr 3 Sołectwo Skoczyki
08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania - załacznik nr 4 Sołectwo Przywarówka
08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania - załacznik nr 5 Sołectwo Kiczory
08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania - załacznik nr 6 - formularz oferty

08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania - załaczniki od nr 7 do 10 i 12
08.11.2016 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2016/2017 z podziałem na zadania - załacznik nr 11 - wzór umowy
Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r.”
14.09.2016 Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r. - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
06.09.2016 Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r. - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

31.08.2016 Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016
Informacja z otwarcia ofert

16.08.2016 Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r.” - ogłoszenie o zamówieniu
16.08.2016 Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r. - SIWZ

16.08.2016 Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r. -przedmiar 1
- przedmiar 2
-przedmiar 3
16.08.2016 Modernizacja i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 2016 r. - specyfikacja techniczna

Załączniki w wersji edytowalnej:
załącznik nr 1 - formularz oferty
załącznik nr 3 - oświadczenie
załącznik nr 4 - oświadczenie
załącznik nr 5 - oświadczenie grupa kapitałowa

Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach - przetarg II
11.08.2016 Remont pomieszczeń remizy osp w Kiczorach - ogłoszenie o udzieleniu zamóweina

08.08.2016 Remont pomieszczeń remizy osp w Kiczorach - ogłoszenie owyborze oferty najkorzystniejszej
13.07.2016 Remont pomieszczeń remizy osp w Kiczorach - ogłoszenie o zamówieniu

13.07.2016 Remont pomieszczeń remizy osp w Kiczorach - SIWZ
13.07.2016 Remont pomieszczeń remizy osp w Kiczorach - przedmiar
13.07.2016 Remont pomieszczeń remizy osp w Kiczorach - specyfikacja techniczna
13.07.2016 Remont pomieszczeń remizy osp w Kiczorach - wzór umowy
Załączniki w wersji edytowalnej :
załacznik nr 1 
załacznik nr 2
załacznik nr 3
załacznik nr 4
załacznik nr 5
załacznik nr 6
załacznik nr 7

REMONT POMIESZCZEŃ REMIZY OSP W KICZORACH

23.06.2016 Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach - ogłoszenie o zamówieniu
23.06.2016 Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach - SIWZ
23.06.2016 Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach -  załącznik nr 9 przedmiar
23.06.2016 Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach - załacznik nr 10 STiBOR
23.06.2016 Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach - załącznik nr 8 wzó umowy
23.06.2016 Załączniki w wersji edytowalnej:
zał. 1
zał. 2
zał. 3
zał. 4
zał. 5
zał. 6
zał. 7
11.07.2016 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Remont pomieszczeń remizy OSP w Kiczorach
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem