Menu
A+ A A-

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wersja edytowalna


DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) od 1 lipca 2013 r. w naszej gminie zostanie wprowadzony nowy system gospodarki odpadami. Według zapisów wspomnianej ustawy mieszkańcy są obowiązani do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja ta jest dokumentem na podstawie którego będzie naliczana opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów z danej nieruchomości. Stawki oraz metodę naliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów określiła Rada Gminy mocą uchwały. Zdecydowano, iż na terenie naszej gminy obowiązywać będzie opłata od gospodarstwa domowego. Zostały ustalone 3 stawki w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym zamieszkujących na terenie nieruchomości. Wyszczególnione grupy, a także wysokości stawek podane są w formularzu deklaracji.

 


 

Pierwszą deklarację należy złożyć do 31.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka. W przypadku nieruchomości, na których jeszcze nie zamieszkują mieszkańcy, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty, należy złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Aby ułatwić mieszkańcom wypełnienie deklaracji, stworzyliśmy formularz elektroniczny, dostępny poniżej, który po wypełnieniu należy wydrukować na pojedynczej kartce i złożyć w Urzędzie Gminy. Pola wyboru zaznaczamy poprzez kliknięcie myszką we właściwym kwadracie. Pola tekstowe są edytowalne, można zmienić ich zawartość przez kliknięcie myszką w odpowiednim polu. Niektóre pozycje adresowe formularza zostały wypełnione domyślnie, jednakże w przypadku konieczności wpisania innych danych bez trudności można zmienić ich zawartość. Przy wypełnianiu formularza należy zwrócić szczególną uwagę na wpisanie właściwej miejscowości, numeru domu oraz numeru działki, a także na prawidłowe zaznaczenie sposobu zbierania odpadu - selektywna, bądź nieselektywna zbiórka odpadów oraz ilości osób w gospodarstwie domowym zamieszkałych na danej nieruchomości. Przypominamy, że za selektywne zbieranie odpadów (segregowanie na poszczególne rodzaje odpadów) jest ustalona stawka niższa, niż za zbieranie odpadów w sposób nieselektywny.

Proszę uważnie wypełnić deklarację, gdyż na jej podstawie od 1 lipca 2013 roku będzie naliczana obowiązkowa opłata za gospodarowanie odpadami. W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

Deklaracja otwiera się domyślnie w oknie przeglądarki, gdzie jest ona nieedytowalna. Należy ją pobrć a następnie otworzyć w programie Adobe Reader

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI EDYTOWALNA (PDF)

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem