Menu
A+ A A-

Lipnickie źródła siarczkowe

Wielką osobliwością, a zarazem atrakcją turystyczną Lipnicy, są źródła siarczkowe licznie tu występujące. Najbardziej znane i często odwiedzane są trzy: źródło Jacka, Pod Sosenką i Heródka. Łatwo do nich trafić gdyż są dobrze oznakowane tak w terenie jak i na mapie. Przy każdym z nich znajdują się ławeczki i stolik, a także kosz na śmieci. Można tam odpocząć i napić się wspaniałej wody jojkowej, bo tak miejscowi nazywają wodę z tych źródeł z racji specyficznego zapachu i smaku. Opiekują się nimi uczniowie szkół podstawowych tych rejonów, gdzie występują. Jest to doskonała lekcja wychowawcza dla dzieci, ucząca szacunku dla przyrody, jej walorów, ochrony i poszanowania, a także zachowania w nienaruszonej postaci dla następnych pokoleń.

zrodlo_jackaNiewątpliwie najpiękniejszym i bardzo wydajnym jest źródło Jacka. Niektórzy nawet mówią, a należał również do nich dr Kowalczyk, że to jedyne tego typu źródło siarczkowe w ogóle w Karpatach. Z uwagi na jego walory zostało objęte ochroną rozporządzeniem nr 21 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 28 sierpnia 1997 roku (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 38/97 s.560) i wpisane do pomników przyrody. W cytowanym rozporządzeniu zapisano: Położone jest u podstawy prawego, stromego, niezabudowanego brzegu Lipniczanki i w prawym brzegu jej niewielkiego dopływu, usytuowane na wychodni gruboławicowego piaskowca magurskiego. Biały osad siarki występujący na drodze odpływu wody jojkowej do rzeki jest bardzo dobrze widoczny i wprost uderzający zdumionego zjawiskiem obserwatora.

Lipnickie źródła siarczkowe znajdują się na obszarze Działów Orawskich należących do Beskidu Żywieckiego. Obszar ich występowania jest ograniczony od północy Babią Górą, od południa i zachodu granicą państwa, a od wschodu Kotliną Orawską. Znajdują się one w jednostce geologicznej określanej jako płaszczowina magurska.
Wody siarczkowe zawierają co najmniej 1mg siarki oznaczonej jodometrycznie w 1dm3 wody. Głównym ich składnikiem jest siarkowodór H2S oraz wielosiarczki wodoru. Siarkowodór jest gazem, łatwo rozpuszczalnym w wodzie o charakterystycznym, niemiłym zapachu przypominającym zgniłe jajka. Na granicy woda - powietrze, gaz ten łatwo wydziela się, a wytrącona siarka osadza się na dnie źródeł i wokół jej wypływów.

Geneza mineralizacji wód na naszym terenie nie jest do końca znana. Większość badaczy zajmujących się tym problemem stoi na stanowisku, że rozpuszczony siarkowodór w tych wodach pochodzi z rozkładu pirytu (minerał, siarczek żelaza - FeS2), który w stanie rozproszonym występuje dość pospolicie w utworach fliszowych płaszczowiny magurskiej. Co by o tym nie powiedzieć, jedno jest pewne - źródła wód siarczkowych są cenną wartością przyrodniczą Lipnicy i należy je chronić, a jednocześnie udostępniać szerokim rzeszom turystów. Czy to małżeństwo może być szczęśliwe? Wiele przykładów wskazuje na to, chociażby owocne działania podejmowane przez BgPN, że ochrona przyrody i turystyka mogą funkcjonować w przyjacielskiej zgodzie i harmonii.

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem