Menu
A+ A A-

Dofinansowanie dla Gminnego Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 - etap 2

Z przyjemnością informujemy, iż Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej otrzymało dofinansowanie w kwocie 22 000,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 - etap 2 na zadanie pod nazwą "Nowe szanse i możliwości gminy Lipnica Wielka".  

Etap I projektu polegał na opracowaniu diagnozy społeczności w zakresie potrzeb kulturalnych. W ramach tego zostały przeprowadzone spotkania ze społecznością lokalną aby poznać ich potrzeby, potencjał oraz pomysły na inicjatywy kulturalne. Następnie został ogłoszony konkurs na Inicjatywy Lokalne dotyczące działalności kulturalnej. 

Etap 2 projektu polega na realizacji 7 inicjatyw lokalnych wybranych podczas konkursu. Są to: 
  1. „Tworzymy pamiątkę”
  2. „Przy lipnickim stole”
  3. „Ludzie i kultura w Lipnicy Wielkiej”
  4. „Popisy kulturowe”
  5. „Śladami Józefiny i Emila Mików”
  6. „Lipnickie dróżki, drogi i chodniki...”
  7. „Orawskie trombity”
INICJATYWA: TWORZYMY PAMIĄTKĘ
W ramach inicjatywy odbywają się spotkania warsztatowe twórców ludowych, których celem jest stworzenie orawskiej pamiątki na podstawie zasobów historycznych, kulturowych  naszego regionu. Nie możemy się doczekać efektów końcowych. 

Nasze orawskie pamiątki są już gotowe. Dzwonki wykonali Magdalena i Marian Smreczakowie, zbyrcoki Aleksander Wegrzyn, proporczyki Elżbieta Kowalczyk,  baranki Marcin Lichosyt, a baby spod Babiej Góry Jerzy Fugiel:) Pięknie to wszystko wyszło. Cieszymy się niezmiernie:)

INICJATYWA: PRZY LIPNICKIM STOLEWyjazd dla Seniorów i innych grup społecznych do Kina w Nowym Targu. Było bardzo sympatycznie, a zainteresowanie przekroczyło nasze oczekiwania!!!

W dniu 8 października 2019 w sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej odbyły się Warsztaty wyplatania koszy "Co ty pleciesz?"

W dniu 15 października 2019 w sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej odbyły się Warsztaty plecenia kobiercy "Co ty pleciesz?"

W dniu 29 października 2019 w sali Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej odbyły się Warsztaty haklowania janiołków "Co ty pleciesz?"

W ramach działania wydano również broszurkę kulinarną "Upiecone uwarzone. Dawna kultura kulinarna w Lipnicy Wielkiej".

INICJATYWA: LUDZIE I KULTURA W LIPNICY WIELKIEJ
Warsztaty foto-video i animacji dla młodzieży uwzględniające naszą kulturę i tradycje 

INICJATYWA: POPISY KULTUROWE
W ramach inicjatywy wykonano gadżety na obchody 250-lecia Kościoła pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej. Gadżety zostaną rozdane podczas wspólnego koncertu - muzycznego różańca, w wigilie odpustu na Św. Łukasza. 

Koncert z okazji 250-lecia konsekracji kościoła pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej (foto:Jakub Wojtyczek)

Warsztaty międzyregionalne dla młodzieży z 4 regionów: podhalańskiego, babiogórskiego, zagórzańskiego i orwaskiego.

W ramach wieczoru andrzejkowego, instruktorzy, którzy wcześniej prowadzili warsztaty z naszą młodzieżą zaprezentowali tańce regionów: podhalańskiego - Aleksandra Peregrym i Marcin Trebunia oraz Kamil Bodzioch, babiogórskiego - Alicja Krzeszkowiak i Andrzej Ryt, zagórzańskiego - Justyna Cachro i Wojciech Kaleta. Natomiast tańce górali orawskich pokazali Karolina Kowalczyk, Ewa Magiera i Patryk Rudnicki. Warsztaty te to efekt zaangażowania i inicjatywy Kamila Bodziocha pt. "Popisy Kulturowe" w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej. 
foto:Andrzej Habina

INICJATYWA: ŚLADAMI JÓZEFINY I EMILA MIKÓW
W dniu 9.10.2019 Dziecięcy Zespół Regionalny Orawskie Dzieci oraz pani Teresa Baniowska i pan Marcin Kowalczyk przeprowadzili warsztaty pt. Śladami Józefiny i Emila Mików dla najmłodszych Lipniczan. Przedszkolaki mogły zobaczyć i posłuchać gry na instrumentach ludowych takich jak piszczałka, koza, końcówka, skrzypce, itp. Ponadto dzieci poznały melodie, tańce i zabawy pasterskie, które dzięki działalności Józefiny i Emila Mików zostały zachowane. Józefina i Emil Mikowie to wielcy Lipniczanie, warto przypomnieć o nich młodemu pokoleniu, aby wzorowali się na ich życiu, pamiętając o wartościach takich jak patriotyzm, wolność, Bóg, Honor, Ojczyzna, praca na rzecz wspólnoty oraz dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu.

30 października 2019 roku odbyły się warsztaty w ramach projektu Śladami Józefiny i Emila Mików.  Dzieci i młodzież uczyły się od swoich rodziców i dziadków tworzenia różnego rodzaju ozdób bożonarodzeniowych oraz innych interesujących umiejętności. Niezwykle miłe spotkanie jak za czasów Józefiny i Emila Mików: ludzie wspólnie spędzają czas, rozmawiają oraz wymienią się doświadczeniami. Józefina i Emil Mikowie aktywizowali społeczeństwo: utworzyli kółko rolnicze, wzorcowe gospodarstwo, szkółkę drzew owocowych, a także organizowali kursy tkactwa i krawiectwa.