Menu
A+ A A-

XXV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka Polecany

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 05 lutego 2021 roku (tj. piątek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.
Proponowany porządek obrad Sesji:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia regulaminu pracy Rady Społecznej SPZOZ w Lipnicy Wielkiej.
 6. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w Gminie Lipnica Wielka w 2020 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 7. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji łącznej z dnia 14 i 18 grudnia 2020 roku.
 10. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu w 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2021 rok.
 14. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Rewizyjną w 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 19. Podjęcie Uroczystej Uchwały w sprawie: ustanowienia roku 2021 „Rokiem Emila Miki".
 20. Interpelacje Radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23. Zakończenie Sesji.

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem