Menu
A+ A A-

PREHISTORIA LIPNICY WIELKIEJ

Badania archeologiczne prowadzone w na górnej Orawie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku doprowadziły do ujawnienia ponad 100 stanowisk z epoki kamienia rozlokowanych na terenie miejscowości Lipnica Wielka, Jabłonka, Zubrzyca, Podwilk i Orawka. Prowadzone w latach 1978-1984 badania wykopaliskowe na stanowisku Lipnica Wielka 2 ujawniły pozostałości obozowisk paleolitycznych i mezolitycznych sprzed ok.13 - 8 tys lat.
Najstarsze ślady osadnictwa datowane na ok.13 tys. lat wiążą się z kulturą magdaleńską, znaną m.in. z klasycznych stanowisk na terenie Francji, zaś na terenie Polski z Jaskini Maszyckiej w dolinie Prądnika.
Następny epizod osadniczy datowany na ok.12 tys. lat reprezentują materiały tzw. kultury lyngbijskiej, wywodzącej się z terenów Skandynawii i Europy Zachodniej. Na ziemiach polskich ślady osadnictwa tej kultury odkryto m.in. na stanowisku Całowanie pod Warszawą.
Na stanowisku Lipnica Wielka 2 stwierdzono też ślady osadnictwa kultury Federmesser sprzed ok. 12 tys lat, wywodzącej się z terenów Niżu Niemieckiego. Kolejny epizod osadniczy datowany na ok. 11 tys. lat wiąże się z kulturą ahrensburską, znaną z szeregu stanowisk z terenu Niemiec i Holandii.
Wymienione ślady osadnictwa wiążą się chronologicznie z okresem schyłkowego glacjału, tj. z okresem wytapiania się lodowców górskich w Tatrach. Reprezentują one ślady działalności paleolitycznych myśliwych, którzy przemierzali Karpaty w poszukiwaniu atrakcyjnych terenów łowieckich.
Na stanowisku Lipnica Wielka 2 znaleziono też ślady traperskich obozowisk z okresu mezolitu, sprzed ok.10-8 tys. lat. Okres ten synchronizowany jest z okresem postglacjalnym - holocenem.
Z kolei badania przeprowadzone w 1984 roku na stanowisku Lipnica Wielka 8, położonym blisko Zbiornika Orawskiego, ujawniły obecność rozległego obozowiska sprzed ok. 8 tys. lat, tj. z okresu poźnego mezolitu. Wśród surowców kamiennych służących do produkcji narzędzi wystąpił tu m.in. krzemień jurajski przyniesiony przez człowieka z zachodniej Małopolski oraz radiolaryt pochodzący z utworów jurajskich pienińskiego pasa skałkowego.
Poza wymienionymi stanowiskami w rejonie Lipnicy Wielkiej i Jabłonki znaleziono ślady pasterskich obozowisk z przełomu neolitu i epoki brązu, datowane na ok. 4 tys. lat temu.

Jacek Rydlewski

preh1 Lipnica Wielka 2 - stanowisko archeologiczne
preh2 Lipnica Wielka 2 - tylczak Federmesser
preh3
Lipnica Wielka 2 - zbrojniki magdaleńskie

  Czarna skalówka na zdjęciach oznacza 1 cm                                                                                                    

Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem