Menu
A+ A A-

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Dane adresowe:

Urząd Gminy Lipnica Wielka
Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka
Telefon: 18/26-345-95; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Urząd Gminy Lipnica Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.archiwalna.lipnicawielka.pl oraz podstron tej strony.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-03-05
  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-01
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03- 25
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Funkcję koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka pełni oraz za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada p. Jan Kuliga – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 182634595.

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Lokalizacja: Budynek Urzędu Gminy położony w centrum wsi. Dojazd do urzędu możliwy jest środkami komunikacji publicznej – przystanki autobusowe zlokalizowane są w odległości do 30 metrów od obiektu Urzędu Gminy. Dojazd możliwy jest także samochodem osobowym. Przy budynku Urzędu Gminy przygotowany został bezpłatny parking wspólny dla klientów Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia, z wyrysowanymi miejscami parkingowymi, w tym dwa miejsca zarezerwowano dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te oznakowane są piktogramami.
Dojazd osoby z niepełnosprawnością ruchową do drzwi wejściowych Urzędu odbywa się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym (pochylnią) – od strony drogi powiatowej.
Punkt obsługi Klienta/Kasa Urzędu. Klienci urzędu obsługiwani są przez pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, w pokojach urzędu. W kasie Urzędu Gminy można uzyskać informację w sprawie pomocy i obsługi osoby ze specjalnymi potrzebami.
Budynek Urzędu Gminy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie brak dalszego dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy, platformy wyjazdowej lub wyciągu schodowego.
Osoby niesłyszące i słabosłyszące: brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu. W siedzibie Urzędu nie ma pętli indukcyjnych.
Osoby niewidome i słabowidzące: w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.
Pies asystujący. Pies przewodnik. Osobom z niepełnosprawnością zapewniona jest możliwość przebywania z psem asystującym lub psem przewodnikiem na terenie siedziby Urzędu.

Informacje dodatkowe
Trwają prace nad przeniesieniem Urzędu Gminy do nowej lokalizacji.
Powrót na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem